background background

Diddeleng

Denis Barthelmy

  • Étudiant en Master of Science: gestion de l‘eau
  • Spëtzekandidat
Separateur

Denis Barthelmy – 27 Jahre - Student

Den Denis ass zu Diddeleng opgewuess an hei an d’ Schoul gaang. Am Moment studéiert en am Master Ëmweltingenieur mat der Spezialiséierung  Siedlungswasserwirtschaft. Wéinst sengem besonneschen Interesse fir Ëmweltschutz huet hien sech fir e Studium entscheet, wat him d’Méiglechkeet gëtt, aktiv zur Ëmweltproblematik bäizedroen.

Hie vertrëtt d’Interesse vun der jonker Generatioun an der Jugendkommissioun. Allgemeng well en sech dofir asetzen dass och jonk Leit an Diddeleng bezuelbare Wunnraum fannen an d’Gemeng nohalteg wuesse kann. Weiderhi wëll hien d’Biergerinnen an d’Bierger  iwwert nohalteg Entwécklungsméiglechkeeten informéieren a si bei der Ëmsetzung ënnerstëtzen.

Donieft ass hien ee passionéierte Badmintonspiller an engagéiert sech aktiv am Veräinsliewe vum Badminton Club Diddeleng.

Als interesséierte Bierger well den Denis dozou bäidroen, dass seng Gemeng weiderhin dynamesch an attraktiv bleift.