background background

Diddeleng

Motioun: Grouss Botz Aktioun vun der Gemeng Diddeleng am Joer 2025 - 03/05/202

De Gemengerot stellt fest,

 • dass an de Méint Mäerz an Abrëll vill Gemengen zu Lëtzebuerg, awer och am Ausland, Fréijoersbotzaktiounen organiséieren;
 • dass esou Aktiounen, vun der Gemeng initiéiert, eng Sensibilitéit bei de Bierger:innen schafe fir d’Thema “Littering”;
 • dass esou Aktioune bei de Bierger*innen eng solidaresch Responsabilitéit schafen, dass jiddereen*t mat responsabel ass, eis Stad propper ze haben;
 • dass dës Aktiounen zu enger Zort Fest kënne gi, wann se um Ofschloss kombinéiert gi mat engem gemeinsamen Patt an/oder Iessen;
 • dass d’Gemeng de Bierger*innen fir esou Botzaktiounen, wa gebraucht, de néidegen Ekipement zur Verfügung stelle kann;
 • dass an all den deelhuelende Gemengen, nach ëmmer Kiloweis Dreck bei esou Aktiounen opgeraf ginn.

Invitéiert de Schäfferot:

1) Eng Fréijoersbotzaktioun “Grouss Botz” am Mäerz/Abrëll 2025 z’organiséieren.

2) Zesumme mat de concernéierte Servicer an der Ëmweltkommissioun e Konzept fir dës Botz z’erstellen. 

3) Dëst Konzept soll:

 • kläre wéi eng Quartieren/Stroossen/Parkanlagen/Bëscher sech besonnesch fir dës Aktioun eegenen.
 • kläre wéi den Tri vum opgesammelten Offall gehandhaabt gëtt.
 • kläre wéi d’Diddelenger Bierger*innen erreecht kënne ginn, fir um Event Deel ze huelen.
 • d’Organisatioun vun engem klengen Ofschlossiesse virgesinn.
 • d’Méiglechkeet fir d’Kopplung un eng eventuell Spendenaktioun virgesinn (bspw. 1kg Offall = 1€ fir eng wueltäteg Organisatioun am Beräich Natur- an Ëmweltschutz)
 • dem Gemengerot Enn 2024 virgestallt ginn.

Semiray Ahmedova, conseillère communale
Yves Steffen, conseiller communal

Annexe:

Beispiller:

https://grenglokal.lu/content/uploads/sites/24/2024/05/240503-Motion-Grouss-Botz.pdf